Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

International Conference on Mentoring in Teaching Education and Professional Training ICM 2021

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/en/

Prezentare generală

Conferința internațională privind mentorat în formarea profesorilor și Formarea profesionala este organizata de Ministerul Romaniei Educație în cadrul proiectului strategic de dezvoltare a cariera didactică - Profesionalizarea carierei didactice - PROF - proiect (ID: POCU/904/6/25/146587) in parteneriat cu Lucian Blaga Universitatea Transilvania din Sibiu, Universitatea de Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, George Emil Palade Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologia Târgu Mureșului.

Scopul conferinței este de a oferi un cadru pentru o cuprinzătoare discuție despre mentorat pentru formarea și formarea profesorilor, pentru partajare bune practici și strategii în diferite țări, pentru a discuta despre provocări în diferite contexte naționale. În sfârșit, conferința își propune sunt, de asemenea, să creeze cunoștințe comune și o perspectivă asupra legislației ca cadru teoretic şi metodologic pentru mentorat.

Potrivit recentului studiu Eurydice privind carierele didactice, europene și politicile naționale se concentrează pe calitatea formării inițiale a profesorilor și a inducţia structurată ca factori principali de îmbunătăţire a calităţii predării și de învățare și pentru reținerea candidaților cu potențial ridicat în cadrul acesteia profesie. În acest sens, mentoratul este văzut ca problema centrală a program de inițiere (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2021. Profesori în Europa: Cariere, dezvoltare și bunăstare. Euridice raport. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene). Mentorat are, de asemenea, potențialul de a sprijini dezvoltarea profesională continuă și progresul carierei didactice. Deși au fost mari progrese realizate în dezvoltarea mentoratului în formarea cadrelor didactice, mai multe aspecte legate de reînnoirea legislației, teoretice și metodologice cadru rămân de analizat, în lumina lecțiilor învățate astfel departe.

Principalele obiective ale conferinței sunt următoarele:

  • să înființeze un forum pentru schimbul de bune practici privind mentorat în formarea și formarea profesorilor, ca parte a formării inițiale ca parte a dezvoltării profesionale continue;
  • pentru a oferi o oportunitate pentru un schimb de informații și experiențe între participanți;
  • pentru a defini în continuare rolul și responsabilitățile mentorilor, lor pregătire sau expertiză specifică, recrutarea și evaluarea acestora, în pentru a facilita o mai bună înțelegere a mentoratului;
  • să examineze posibilităţile de susţinere a dezvoltării atractivităţii și motivarea căilor de carieră pentru viitorii profesori.

Conferința este orientată către factorii de decizie politică și profesioniștii implicați în formarea și formarea cadrelor didactice – profesioniști în predare de la profesor instituții de formare, cercetători în educație, profesori mentori, școală directori, reprezentanți ai ONG-urilor active în educație și Instruire.

Limbile de lucru ale conferinței vor fi româna și engleza. Traducerile vor fi furnizate numai în timpul plenului sesiuni. Sesiunile paralele au loc în limba română.

Sesiunile paralele includ începerea atelierelor tematice dintr-o discuție. Difuzoarele panoului își vor oferi contribuția la subiect și va modera discuțiile și activitățile. Subiectele de vor fi abordate atelierele oferite în prima sesiune paralelă dintr-o perspectivă complementară în a doua sesiune paralelă atât marti si vineri.

Locul conferinței: Conferința este găzduită de Lucian Universitatea Blaga din Sibiu. Din cauza contextului pandemiei de COVID 19, conferința se va desfășura în mod excursiv online.

Participanții

Conferința se adresează profesioniștilor implicați în formarea și formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, cercetătorilor, factorilor de decizie, profesioniștilor didactici universitari, profesioniștilor didactici licee pedagogice și școli de aplicație, specialiști în științe ale educației.