Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

OFERTA EDUCATIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE “SPIRU HARET”ÎNSURĂȚEI JUD.BRĂILA

 MOTTO

„Nu ne simțim legați trainic de ceva decât pe măsura grijilor, muncii și dorințelor care ne-au costat”.

(HONORE de BALZAC)

DEVIZA

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazați pe convingerea că toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce așteptăm de la alții.

MISIUNEA

Să devenim o unitate școlară model în învățământul brăilean, integrată nevoilor sociale ale comunității, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine.

Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Însurăței, județul Brăila, a finalizat implementarea proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare a infrastructurii educaționale pentru cele șase corpuri de clădire care alcătuiesc Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Însurăței (Școala nr. 1, Școala nr. 2, Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 3 și Grădinița din satul Lacu Rezii).

Obiectivele proiectului au fost atinse prin:

  • Executarea de lucrari de reabilitare a cladirii și de extindere a acesteia în vederea construirii de grupuri sanitare moderne și adaptate nevoilor elevilor și cadrelor didactice (inclusiv pentru persoane cu dizabilități).

  • Înlocuirea instalatiilor sanitare, termice (prin montarea unor centrale termice la școli și electrice la grădinițe).

  • Completarea și refacerea echipării tehnico-edilitare.

  • Îmbunătățirea funcționării clădirilor și reabilitarea termică a acesteia.

  • Dotarea cu mobilier modern și specific a tuturor sălilor de clasă și a celorlalte încăperi ale școlilor și ale grădinițelor.

  • Conectarea rețelei de calculatoare care au fost achiziționate la rețea de internet de mare viteză.

  • Dotarea cu echipamente specifice și necesare desfășurănii activităților didactice.

Beneficiarii proiectului sunt elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Însurăței, cadrele didactice și personalul auxiliar, părinții elevilor, comunitatea locală , Consiliul Local Însuraței și Inspectoratul Școlar Județean Brăila.

OPȚIUNILE STRATEGICE ALE ȘCOLII

  • Asigurarea unui program corespunzător de educație și formare pentru elevi și preșcolari;

  • Stimularea creativității tuturor factorilor implicați în elaborarea proiectului curricular și extracurricular;

  • Formarea continuă a personalului din unitate.

ARGUMENT

Activitățile extrașcolare prezintă unele trasături ce se referă la conținutul și tematica activităților, la durata lor, la strategiile didactice utilizate, precum și la formele de organizare a muncii.

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală și în grădiniță, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea cadrelor didactice.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spatiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de invățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolara dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, relizându-se astfel o simbioză lucrativa între componența cognitivă și cea comportamentală.

ȚINTE STRATEGICE

-atingerea standardelor educaționale de către elevi și preșcolari;

-formarea continuă a calității resurselor umane;

-păstrarea și îmbogățirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinții copiilor și alte instituții școlare;

-dezvoltarea personalității elevilor prin activități extracurriculare.

RESURSE MATERIALE

În școala noastră se găsesc 18 de săli de clasă, 8 săli de grupă, 2 cabinete de informatică dotate cu 30 de calculatoare, 1 sală de sport, grupuri sanitare în interiorul instituțiilor, 1 centru de documentare și informare, materiale didactice diverse.

În prezent școalile și grădinițele sunt dotate cu centrale termice, respectiv electrice proprii și au fost utilate modern, pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii, preșcolarii și cadrele didactice din unitatea școlară să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru copii și părinți, cât și pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate și majoritatea titulare, pasionați pentru munca pe care o prestează, dăruiți școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.